Thông tin đề

Đề THAM KHẢO 2019 - Hóa (Mã 001)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Mod Địa 120 10 40 01:50 08/12/2018 23242
2 foto 164537 - tatbao123 120 10 40 07:32 14/12/2018 1389
3 foto 62588 - Nguyen Van Khai 116 9.75 39 02:16 09/12/2018 9715
4 foto 144416 - Quân Đặng Lê 115 9.75 39 05:00 06/12/2018 1442
5 foto 37705 - thad7 102 9.25 37 07:54 09/12/2018 2055
6 foto 108201 - MyLy29 93 8.75 35 12:17 05/01/2019 3540
7 foto 185623 - quang9d7 89 8.25 33 10:40 13/12/2018 1790
8 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 76 8 32 08:13 12/12/2018 4327
9 foto 166528 - Trang 76 7.75 31 11:02 16/12/2018 5234
10 foto 46076 - linh 64 7 28 11:19 16/01/2019 1198