Thông tin đề

Đề THAM KHẢO 2019 - Hóa (Mã 001)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146629 - Vật lí hoc24h 120 10 40 01:50 08/12/2018 23251
2 foto 164537 - tatbao123 120 10 40 07:32 14/12/2018 1674
3 foto 218802 - lalaola 120 10 40 04:57 20/04/2019 1430
4 foto 62588 - Nguyen Van Khai 116 9.75 39 02:16 09/12/2018 11361
5 foto 144416 - asd qwe 115 9.75 39 05:00 06/12/2018 1934
6 foto 37705 - thad7 102 9.25 37 07:54 09/12/2018 5471
7 foto 175257 - Ngô Mạnh Tiến 100 9 36 01:35 01/03/2019 2768
8 foto 182630 - Cos Cương 96 8.75 35 11:12 06/03/2019 2815
9 foto 108201 - MyLy29 93 8.75 35 12:17 05/01/2019 4098
10 foto 114469 - maidodaihoc2019 91 8.75 35 10:08 24/02/2019 1280