Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về công thức giải nhanh bài tập di truyền cấp tế bào
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 79671 - Anh Lê 34 8.5 17 06:24 14/09/2019 3585
2 foto 182714 - minhtuetrang 0 0 0 1056