Thông tin đề

Đề 16: Luyện tập các dạng bài thường gặp về tương tác gen
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84962 - Lê Đào Anh Trúc 47 9.6 24 21:57 13/03/2020
00:01:45
7437
2 foto 147465 - lehaingan 44 9.2 23 22:37 29/01/2020
00:19:51
1705
3 foto 248191 - clevden 39 8.4 21 20:27 25/12/2019
00:17:59
1386
4 foto 269211 - dtht2122 33 7.6 19 17:01 22/03/2020
00:45:00
1268
5 foto 203046 - Daaihocy2130 31 7.2 18 16:34 24/02/2020
00:45:00
4414
6 foto 239925 - Tranthimaivuong 30 7.2 18 08:45 27/01/2020
00:45:00
4549
7 foto 75832 - truong31122001 28 6.8 17 02:18 16/02/2020
00:30:28
11815
8 foto 240953 - Thúy Quỳnh Phan 14 5.2 13 20:53 01/01/2020
00:31:58
1150
9 foto 244901 - kimnguyen2002 0 0 0 23:31 14/11/2019
00:00:03
1160
10 foto 164467 - Cow Cow 0 0 0 22:19 23/01/2020
00:00:03
5450