Thông tin đề

Thi Online: Đồng phân và phương pháp xác định số đồng phân
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 206334 - Ducanh Nguyen 5 2.5 5 08:57 22/02/2019 1005
12 foto 173929 - phuongnhi2002 0 0 0 1012
13 foto 74187 - Phương Uyên 0 0 0 2420
14 foto 213670 - Phan Quỳnh 0 0 0
15 foto 211481 - Nhunhuhuynh 0 0 0 1000
16 foto 212613 - huyen le 0 0 0
17 foto 174139 - Tui Tên Giang 0 0 0 09:19 16/10/2019 1476