Thông tin đề

Thi Online: H09.02.18. Nhôm
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189647 - Trương Thị Như Hân 73 10 30 21:42 27/06/2019
00:05:09
1312
2 foto 288828 - nnv2006 61 8.67 26 21:17 26/08/2020
00:25:27
2456
3 foto 227232 - wonderwoman05 55 8.33 25 12:44 11/08/2019
00:50:00
3877
4 foto 249499 - Tramanh1206 38 7 21 02:45 12/12/2019
00:14:28
3268
5 foto 248780 - nghianc123 0 0 0
-1575816103
1020
6 foto 239308 - thanhdat2512 0 0 0
-1566118380
1297
7 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 0 0 0
-1563546035
2971
8 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:14 18/03/2020
00:00:05
1088
9 foto 256144 - tranbinhan20082005 0 0 0 20:25 28/11/2019
00:00:07
1000