Thông tin đề

Thi Online: H09.02.18. Nhôm
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
03/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189647 - Trương Thị Như Hân 73 10 30 21:42 27/06/2019
00:05:09
1385
2 foto 307772 - nguyensihung 66 9.33 28 20:32 19/11/2021
00:19:29
3240
3 foto 317806 - ha nguyênthi 66 9.33 28 00:04 08/08/2022
00:27:58
2366
4 foto 311023 - nhuquyen2007 66 9.33 28 09:32 30/10/2021
00:45:48
2529
5 foto 305708 - Nguyenduythien 62 9 27 18:48 04/08/2021
00:29:14
2752
6 foto 288828 - nnv2006 61 8.67 26 21:17 26/08/2020
00:25:27
2456
7 foto 227232 - wonderwoman05 55 8.33 25 12:44 11/08/2019
00:50:00
4386
8 foto 306645 - Minh Tran 51 8 24 22:07 28/08/2021
00:26:35
1868
9 foto 307055 - xtruong 44 7.33 22 15:49 26/11/2021
00:20:42
2064
10 foto 315061 - nguyenthaison 39 7 21 16:39 22/03/2022
00:15:00
1435