Thông tin đề

Thi Online: H09.02.19. Sắt
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
04/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 78 9.67 29 22:09 19/07/2019
00:21:42
3327
2 foto 249499 - Tramanh1206 76 9.33 28 19:44 08/02/2020
00:50:00
3268
3 foto 311023 - nhuquyen2007 74 9.33 28 15:53 06/11/2021
00:26:18
2529
4 foto 305708 - Nguyenduythien 70 9 27 10:15 05/08/2021
00:46:43
2752
5 foto 227232 - wonderwoman05 67 8.67 26 16:42 12/08/2019
00:50:00
4386
6 foto 306645 - Minh Tran 63 8.33 25 22:26 04/09/2021
00:24:29
1868
7 foto 307055 - xtruong 61 8 24 20:01 30/11/2021
00:20:23
2064
8 foto 307772 - nguyensihung 60 8 24 09:11 20/11/2021
00:27:46
3055
9 foto 239308 - thanhdat2512 58 8 24 16:32 19/08/2019
00:35:26
1297
10 foto 315061 - nguyenthaison 56 7.67 23 17:18 22/03/2022
00:25:35
1435