Thông tin đề

Thi Online: H09.02.19. Sắt
Lớp

9

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
04/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 78 9.67 29 22:09 19/07/2019
00:21:42
2971
2 foto 249499 - Tramanh1206 76 9.33 28 19:44 08/02/2020
00:50:00
3268
3 foto 227232 - wonderwoman05 67 8.67 26 16:42 12/08/2019
00:50:00
3725
4 foto 239308 - thanhdat2512 58 8 24 16:32 19/08/2019
00:35:26
1297
5 foto 288828 - nnv2006 41 6 18 15:38 27/08/2020
00:16:43
2456
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:14 18/03/2020
00:00:04
1088
7 foto 256144 - tranbinhan20082005 0 0 0 20:36 28/11/2019
00:00:05
1000