Thông tin đề

Thi Online: H09.02.20. Hợp kim sắt: Gang - Thép
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
05/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 41 8.5 17 23:05 02/01/2020
00:38:52
3725
2 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 31 7 14 11:13 21/07/2019
00:21:35
2971
3 foto 249499 - Tramanh1206 26 6 12 00:14 09/02/2020
00:33:39
3268
4 foto 198630 - chipchip2005 18 5.5 11 09:31 05/06/2019
00:20:43
3110
5 foto 85991 - inoriyururiha 5 3.5 7 19:27 20/02/2020
00:33:36
1899
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:14 18/03/2020
00:00:03
1088
7 foto 256144 - tranbinhan20082005 0 0 0 20:42 28/11/2019
00:00:05
1000