Thông tin đề

Thi Online: H09.02.21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Lớp

9

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
06/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 239308 - thanhdat2512 49 9 18 16:43 21/08/2019
00:18:17
1297
2 foto 249499 - Tramanh1206 44 8.5 17 15:46 10/02/2020
00:08:08
3268
3 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 41 8 16 16:59 21/07/2019
00:05:42
2971
4 foto 85991 - inoriyururiha 41 8 16 14:50 21/02/2020
00:08:14
1899
5 foto 227232 - wonderwoman05 26 6 12 15:52 04/01/2020
00:10:40
3725
6 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:15 18/03/2020
00:00:03
1088