Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 29 8 8 09:03 17/01/2019 6314
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 10:52 25/12/2018 1003
3 foto 39374 - manhnatri 0 0 0 05:06 16/01/2019 8190
4 foto 75059 - Ngọc Thảo 0 0 0 08:53 20/03/2019 3813
5 foto 244755 - Khoathanh10 0 0 0 04:41 13/11/2019 1510