Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 35 10 10 08:59 07/04/2020
00:00:55
14777
2 foto 256304 - kimanh24022001 12 5 5 18:28 18/03/2020
00:28:29
3857
3 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0
-1605111631
1488
4 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:20 13/08/2020
00:00:02
11262