Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
29/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 11 4 4 20:16 05/11/2019
00:00:36
4237
2 foto 294449 - NhutTan12 0 0 0
-1608304349
1539
3 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:21 13/08/2020
00:00:03
11262
4 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 23:04 25/12/2020
00:00:03
9149
5 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 16:02 10/07/2021
00:00:04
1000