Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

9 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 138826 - anhthanhjw 26 6.67 6 02:32 30/03/2019 3673
2 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 12:45 25/01/2019 1003