Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 39 10 10 08:59 22/08/2019
00:01:00
4237
2 foto 245946 - toantoan2001 27 7 7 17:18 14/03/2020
00:02:25
9074
3 foto 31536 - Minh Quang Phạm 23 6 6 08:40 14/04/2020
00:00:46
14777
4 foto 249569 - Quang Huy 23 6 6 14:33 09/03/2020
00:32:38
3003
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:22 13/08/2020
00:00:03
11262
6 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 14:33 27/12/2020
00:00:04
4622
7 foto 244755 - Khoathanh10 -1 0 0 22:27 24/10/2019
00:50:00
2963