Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 249569 - fe3nguoi 34 8 8 05:04 09/03/2020
00:36:04
2931
2 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 10:13 15/03/2020
00:00:08
3070