Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra Học kì I (Đề số 1)
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 115 10 40 08:48 05/01/2020
00:37:55
3877
2 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 108 9.5 38 22:18 04/07/2019
00:35:57
2971
3 foto 288828 - nnv2006 93 8.25 33 20:39 16/08/2020
00:04:27
2456
4 foto 249499 - Tramanh1206 89 8 32 17:14 10/02/2020
00:45:15
3268
5 foto 85991 - inoriyururiha 24 4.25 17 14:34 23/02/2020
00:31:33
1899
6 foto 190035 - Linhhoai 0 0 0
-1576390376
1094
7 foto 250114 - Linhdanqn2005 0 0 0
-1575732044
8 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:15 18/03/2020
00:00:03
1088
9 foto 248780 - nghianc123 0 0 0 16:45 11/12/2019
00:50:00
1020