Thông tin đề

Thi Online: Kiểm tra Học kì I (Đề số 1)
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
19/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227232 - wonderwoman05 115 10 40 08:48 05/01/2020
00:37:55
4386
2 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 108 9.5 38 22:18 04/07/2019
00:35:57
3327
3 foto 311023 - nhuquyen2007 104 9.25 37 20:32 12/12/2021
00:35:44
2529
4 foto 305708 - Nguyenduythien 104 9.25 37 15:58 07/08/2021
00:43:13
2752
5 foto 288828 - nnv2006 93 8.25 33 20:39 16/08/2020
00:04:27
2456
6 foto 317806 - ha nguyênthi 88 8.25 33 23:17 17/08/2022
00:39:41
2366
7 foto 287507 - lehieuhuy1404 88 8.25 33 17:37 04/04/2021
00:50:00
1215
8 foto 249499 - Tramanh1206 89 8 32 17:14 10/02/2020
00:45:15
3268
9 foto 307055 - xtruong 76 7.25 29 20:30 03/01/2022
00:25:16
2064
10 foto 85991 - inoriyururiha 24 4.25 17 14:34 23/02/2020
00:31:33
1899