Thông tin đề

Đề Thi THPT QG 2018 của Bộ GDĐT (mã 418)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 am
08/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 103981 - Ngọc Hà 89 9.2 46 05:40 16/01/2019 1089
2 foto 204299 - Đỗ Thị Thùy Linh 79 8.6 43 04:26 14/01/2019 1079
3 foto 173054 - VNGer 79 8.6 43 04:39 16/01/2019 1236
4 foto 202860 - Đỗ Nhật Annhh 73 8.2 41 07:59 06/01/2019 1153
5 foto 205146 - Trần Quang Đại 73 8.2 41 07:54 19/01/2019 1073
6 foto 188942 - tramle12072001 64 7.6 38 06:49 04/01/2019 1064
7 foto 202653 - Đỗ Lan Vy 49 6.6 33 02:47 05/01/2019 1086
8 foto 204075 - linhngan01 53 6.4 32 12:04 13/01/2019 1053
9 foto 204681 - Kaka2001 46 6.4 32 06:15 17/01/2019 1214
10 foto 158359 - Nguyễn Diễm Quỳnh 43 6.2 31 04:38 05/01/2019 1498