Thông tin đề

Đề gốc số 1 - Đề thi chính thức kì thi THPTQG 2018 (Mã đề 101)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183481 - lephuocthanh2000 55 6.6 33 03:39 09/01/2019 6800
2 foto 90503 - trinhbn123 50 6.4 32 10:17 20/01/2019 2070
3 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 56 6 30 06:10 19/01/2019 2953
4 foto 192664 - cubeo123 45 4.6 23 02:30 14/01/2019 2160
5 foto 201702 - trile123 4 0.6 3 12:25 06/01/2019 1004
6 foto 191593 - vubaothach 0 0 0 1055
7 foto 195211 - daibineuro 0 0 0 1196
8 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 07:47 15/01/2019 1262
9 foto 200462 - Lương Thị Thu Hòa 0 0 0 11:41 19/01/2019 1000