Thông tin đề

Đề số 2: Đề luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 116244 - trungduczzbadaozz 91 9.4 47 10:02 13/03/2019 1337
2 foto 42763 - Tuấn Anh Nguyễn Tăng 88 9.2 46 07:56 22/02/2019 1334
3 foto 198563 - Trương Ý Nhi 70 8 40 10:03 24/02/2019 2693
4 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 58 7.2 36 08:31 15/02/2019 8150
5 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 56 6.8 34 09:01 27/02/2019 13046
6 foto 116614 - thuydungle 31 5.4 27 07:42 15/03/2019 8797
7 foto 149009 - superjunior13 25 5 25 11:16 22/02/2019 1423
8 foto 204992 - Nguyễn Thị Quỳnh Anh 38 4.4 22 10:44 24/03/2019 1118
9 foto 161403 - tientien470 36 4.2 21 10:42 23/02/2019 4254
10 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 29 4.2 21 06:41 15/02/2019 4326