Thông tin đề

Đề số 3: Đề luyện thi THPT Quốc Gia 2019
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 149009 - superjunior13 7 3.8 19 09:43 10/03/2019 1423
2 foto 198563 - Trương Ý Nhi 4 3.6 18 04:00 24/02/2019 2693
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 3 3.2 16 11:41 19/03/2019 13046
4 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 1 3.2 16 07:08 07/03/2019 4326
5 foto 42763 - Tuấn Anh Nguyễn Tăng -2 3.2 16 04:45 27/02/2019 1334
6 foto 161403 - tientien470 3 3 15 10:58 09/03/2019 4254
7 foto 120422 - Bùi Văn Huấn 0 0 0 1056
8 foto 177165 - Trắng 0 0 0 4285
9 foto 160389 - Bảo Nguyễn 0 0 0 8362
10 foto 201702 - trile123 0 0 0 11:57 12/01/2019 1004