Thông tin đề

Thi Online: NC-VC06. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo hỗn hợp khí phức tạp (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 140778 - Dương Văn Tân 42 10 10 11:36 24/01/2019 1487
2 foto 96229 - Công Thành Ngô 42 10 10 07:19 10/05/2019 11856
3 foto 180033 - Kiên Thái 39 10 10 08:44 14/01/2019 2642
4 foto 159214 - duc thinh le 36 9 9 01:10 17/01/2019 4218
5 foto 45613 - Đinh Duy Khương 27 7 7 10:35 03/03/2019 3805
6 foto 148109 - Bao Ngoc 18 4 4 05:30 29/03/2019 7532
7 foto 183333 - nhatquang123 5 3 3 05:15 31/01/2019 1337
8 foto 211167 - ryankhoa01 8 2 2 03:28 04/05/2019 1450
9 foto 66267 - bacha10 0 2 2 05:28 12/04/2019 9534
10 foto 184509 - dunghung 4 1 1 03:05 20/01/2019 1707