Thông tin đề

Đề 24 - Luyện tập chinh phục bài tập di truyền học quần thể -phần 1
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 pm
21/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 114593 - amorfati0605 100 10 50 10:23 10/05/2019 7443
2 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 97 9.8 49 02:01 24/02/2019 3662
3 foto 180856 - tinhha 86 9 45 08:12 12/05/2019 11310
4 foto 174296 - Chinh nguyen 85 9 45 06:10 20/02/2019 2748
5 foto 172978 - Ngocquynh2 85 9 45 05:26 02/03/2019 1925
6 foto 165304 - F or F 79 8.6 43 12:44 21/02/2019 4446
7 foto 191748 - Khanhhuyen01 70 8 40 10:02 03/05/2019 6907
8 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 61 7.4 37 05:46 09/03/2019 7416
9 foto 188919 - Yen Anh Tran 52 6.2 31 09:37 04/04/2019 1569
10 foto 79152 - momkhoaitay 57 6 30 09:40 02/05/2019 1692