Thông tin đề

Đề 24 - Luyện tập chinh phục bài tập di truyền học quần thể -phần 1
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 pm
21/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 148241 - Vũ Phúc 2 0.2 1 03:07 29/12/2018 4809
2 foto 186315 - luongthiha 0 0 0 1230
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 11:02 29/12/2018 1262
4 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 06:08 29/12/2018 995
5 foto 784 - Lâm Mai Tường Vi 0 0 0 08:29 02/01/2019 1251
6 foto 94290 - nhuninhbg 0 0 0 08:33 04/01/2019 1060
7 foto 150786 - HUYỀN TRẦN 0 0 0 06:16 08/01/2019 998