Thông tin đề

Đề 24: Luyện tập chinh phục bài tập di truyền học quần thể -Phần 2
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

03:00 pm
21/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 91 9.4 47 02:25 24/02/2019 3662
2 foto 197543 - Phuonganh14301 91 9.4 47 08:22 09/03/2019 1747
3 foto 116694 - Dangg Dangg 88 9.2 46 12:01 19/04/2019 11938
4 foto 172978 - Ngocquynh2 85 9 45 08:36 02/03/2019 1925
5 foto 180856 - tinhha 87 8.8 44 06:42 18/04/2019 11310
6 foto 165304 - F or F 86 8.8 44 03:47 21/02/2019 4446
7 foto 91773 - hmm 79 8.2 41 05:24 28/01/2019 4427
8 foto 165264 - Nguyễn thị thúy hằng 65 7.6 38 11:45 10/05/2019 1467
9 foto 174296 - Chinh nguyen 72 7.2 36 12:32 23/02/2019 2748
10 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 54 6.6 33 08:22 09/03/2019 7416