Thông tin đề

Đề 25: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 2
Lớp

12

Số câu

49 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

03:00 pm
30/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 95 9.8 48 03:47 16/01/2019 7364
2 foto 114593 - amorfati0605 92 9.59 47 10:37 10/05/2019 7443
3 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 89 9.39 46 03:24 24/02/2019 3662
4 foto 91773 - hmm 86 8.98 44 03:28 31/01/2019 4427
5 foto 172978 - Ngocquynh2 77 8.37 41 12:36 03/03/2019 1925
6 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 69 7.55 37 11:50 27/04/2019 16611
7 foto 165304 - F or F 53 5.92 29 05:24 22/02/2019 4446
8 foto 167726 - dungthuyquynh 50 5.71 28 01:05 12/05/2019 5105
9 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 26 5.1 25 11:52 10/03/2019 7416
10 foto 116694 - Dangg Dangg 21 2.45 12 11:08 16/04/2019 11938