Thông tin đề

Đề 25: Luyện tập về công thức giải nhanh phần di truyền quần thể - Phần 2
Lớp

12

Số câu

49 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

03:00 pm
30/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 95 9.8 48 03:47 16/01/2019 7621
2 foto 114593 - amorfati0605 92 9.59 47 10:37 10/05/2019 7443
3 foto 119290 - Nguyễn Đức Trung 89 9.39 46 03:24 24/02/2019 3950
4 foto 91773 - hmm 86 8.98 44 03:28 31/01/2019 4459
5 foto 217637 - manzukick1 77 8.57 42 08:25 25/05/2019 2280
6 foto 172978 - Ngocquynh2 77 8.37 41 12:36 03/03/2019 2450
7 foto 180856 - nguyentieuman 75 8.16 40 04:29 05/06/2019 14408
8 foto 122012 - YDS 2019 71 8.16 40 01:22 14/06/2019 7601
9 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 69 7.55 37 11:50 27/04/2019 22793
10 foto 165304 - F or F 53 5.92 29 05:24 22/02/2019 4822