Thông tin đề

Thi Online: Nguyên tử – Bảng tuần hoàn – Liên kết hoá học
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

75 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 116 8.8 44 09:19 04/01/2019 1984
2 foto 203119 - Mun Max 103 8.2 41 05:46 09/01/2019 1319
3 foto 16573 - nhatlinh 88 7.4 37 09:42 13/01/2019 1134
4 foto 14297 - Thái Nguyễn 67 6.4 32 10:25 02/01/2019 2365
5 foto 203818 - Phạm Thanh Phong 26 4.2 21 09:07 17/01/2019 1026
6 foto 201575 - Lê Anh Tú 18 2.4 12 08:43 01/01/2019 1020
7 foto 184777 - kimkhanh117 10 1.2 6 09:31 02/01/2019 1188
8 foto 198502 - Phạm Thị Như Tâm 5 0.4 2 12:46 13/01/2019 1018
9 foto 201678 - Hoangnhunguyen -10 0.2 1 10:20 31/12/2018 2391
10 foto 203317 - Hoa2001 0 0 0