Thông tin đề

Thi Online: Nguyên tử – Bảng tuần hoàn – Liên kết hoá học
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

75 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
27/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 174854 - Nguyen Huyen 123 9.2 46 04:59 03/03/2019 2095
2 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 119 9 45 02:14 13/02/2019 5344
3 foto 202574 - khanhtoanyct 116 8.8 44 09:19 04/01/2019 3232
4 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 113 8.8 44 11:16 16/02/2019 10570
5 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 108 8.4 42 09:39 08/04/2019 2170
6 foto 203119 - Mun Max 103 8.2 41 05:46 09/01/2019 1491
7 foto 119481 - nguyễn anh 101 8.2 41 07:47 10/04/2019 1452
8 foto 209339 - phamlanchi2711 100 8 40 11:25 22/02/2019 1287
9 foto 208731 - Maiducphuc2001 95 7.8 39 12:44 22/02/2019 1192
10 foto 75062 - Kim Thanh 93 7.6 38 05:24 18/02/2019 7198