Thông tin đề

Thi Online: Phản ứng hoá học
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 80 6.6 33 04:03 03/01/2019 2391
2 foto 203119 - Mun Max 74 6 30 03:49 18/01/2019 1319
3 foto 163000 - Anh Tuan Pham 48 5 25 08:32 16/01/2019 1237
4 foto 202287 - dungnguyenhy 19 3.6 18 09:34 05/01/2019 1181
5 foto 203958 - Hoàng Thảo Nhi 7 3 15 11:05 16/01/2019 1025
6 foto 184777 - kimkhanh117 10 1.2 6 11:25 08/01/2019 1188
7 foto 1960 - Nguyễn Hoàng 1 0.2 1 08:41 09/01/2019 1001
8 foto 202574 - khanhtoanyct 0 0 0 1984
9 foto 204250 - Lê Đăng Trung 0 0 0
10 foto 1378 - Cuong Chi Nguyen 0 0 0 1215