Thông tin đề

Thi Online: Phản ứng hoá học
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176131 - Meohangxom 108 8 40 08:57 07/03/2019 2664
2 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 95 7.4 37 12:50 10/04/2019 1516
3 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 84 6.8 34 12:58 18/02/2019 3843
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 80 6.6 33 04:03 03/01/2019 7028
5 foto 203119 - Mun Max 74 6 30 03:49 18/01/2019 1360
6 foto 212465 - ducuongcsl 69 6 30 03:25 08/03/2019 2757
7 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 55 5.4 27 07:10 19/02/2019 2113
8 foto 214299 - Nguyễn Dương 52 5 25 10:33 17/03/2019 1052
9 foto 163000 - Anh Tuan Pham 48 5 25 08:32 16/01/2019 1945
10 foto 75062 - Kim Thanh 48 5 25 06:17 19/02/2019 6763