Thông tin đề

Thi Online: Sự điện li
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 63 7.25 29 09:24 07/01/2019 1984
2 foto 202287 - dungnguyenhy 33 5 20 11:17 20/01/2019 1181
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 8 3.5 14 10:10 04/01/2019 2391
4 foto 201575 - Lê Anh Tú 0 0 0 1020
5 foto 72320 - ilovehoc24h 0 0 0 09:13 03/01/2019 980
6 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 01:16 11/01/2019 1188