Thông tin đề

Thi Online: Sự điện li
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 80 8.5 34 05:49 02/03/2019 6509
2 foto 176131 - Meohangxom 76 8.25 33 10:00 07/03/2019 2746
3 foto 202574 - khanhtoanyct 63 7.25 29 09:24 07/01/2019 3232
4 foto 75062 - Kim Thanh 62 7.25 29 11:42 19/02/2019 7198
5 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 62 7.25 29 08:22 04/03/2019 10570
6 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 60 7.25 29 06:08 10/03/2019 1980
7 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 59 7 28 12:25 12/04/2019 2170
8 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 44 6 24 10:32 18/03/2019 1525
9 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 35 5 20 03:16 18/02/2019 2585
10 foto 202287 - dungnguyenhy 33 5 20 11:17 20/01/2019 1861