Thông tin đề

Thi Online: Sự điện li
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 80 8.5 34 05:49 02/03/2019 2352
2 foto 176131 - Meohangxom 76 8.25 33 10:00 07/03/2019 2664
3 foto 202574 - khanhtoanyct 63 7.25 29 09:24 07/01/2019 2388
4 foto 75062 - Kim Thanh 62 7.25 29 11:42 19/02/2019 6845
5 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 62 7.25 29 08:22 04/03/2019 4043
6 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 60 7.25 29 06:08 10/03/2019 1949
7 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 59 7 28 12:25 12/04/2019 1601
8 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 44 6 24 10:32 18/03/2019 1495
9 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 35 5 20 03:16 18/02/2019 2213
10 foto 202287 - dungnguyenhy 33 5 20 11:17 20/01/2019 1383