Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp giải các dạng toán Sự điện li
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 84 8.25 33 11:15 10/01/2019 1984
2 foto 189892 - trần hạnh 0 0 0 1004
3 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 01:25 11/01/2019 1188