Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp giải các dạng toán Sự điện li
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 109 10 40 05:42 20/02/2019 6845
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 95 9 36 06:07 10/03/2019 4043
3 foto 202574 - khanhtoanyct 84 8.25 33 11:15 10/01/2019 2388
4 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 73 7.25 29 10:26 11/03/2019 1949
5 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 65 7.25 29 04:10 15/04/2019 1601
6 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 65 7 28 03:57 19/02/2019 2213
7 foto 212465 - ducuongcsl 19 4.25 17 04:33 14/03/2019 2757
8 foto 163000 - Anh Tuan Pham 30 4 16 01:25 15/02/2019 2054
9 foto 203818 - Phạm Thanh Phong 18 3.5 14 07:20 26/01/2019 1195
10 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 23 2.75 11 03:49 12/03/2019 2352