Thông tin đề

Thi Online: Ôn tập Vô Cơ 10 – 11
Lớp

12

Số câu

60 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 142 8.67 52 09:15 21/02/2019 6763
2 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 138 8.5 51 10:43 19/02/2019 2213
3 foto 176131 - Meohangxom 136 8.5 51 10:31 07/03/2019 2664
4 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 135 8.33 50 06:12 20/03/2019 3843
5 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 102 7 42 09:15 16/04/2019 1516
6 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 100 7 42 01:14 19/03/2019 2113
7 foto 212465 - ducuongcsl 99 6.83 41 09:41 19/03/2019 2757
8 foto 163000 - Anh Tuan Pham 5 0.5 3 02:56 15/02/2019 1945
9 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 01:31 11/01/2019 1312
10 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 04:28 03/03/2019 1287