Thông tin đề

Thi Online: Tính chất hoá học – Dãy điện hoá của kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 104 10 40 06:07 22/03/2019 10570
2 foto 176131 - Meohangxom 96 9.5 38 05:33 12/03/2019 2746
3 foto 215569 - vanky123 90 9 36 02:29 30/03/2019 1600
4 foto 14297 - Thái Nguyễn 85 8.75 35 02:03 27/01/2019 3794
5 foto 16573 - nhatlinh 85 8.75 35 01:39 12/02/2019 2132
6 foto 75062 - Kim Thanh 81 8.5 34 05:58 22/02/2019 7198
7 foto 86908 - Đạo Nhân Đinh 79 8.25 33 05:01 22/04/2019 1657
8 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 78 8.25 33 09:17 23/02/2019 2585
9 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 75 8 32 09:56 19/03/2019 1525
10 foto 163000 - Anh Tuan Pham 74 8 32 04:26 21/02/2019 3020