Thông tin đề

Thi Online: Tính chất hoá học – Dãy điện hoá của kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
07/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 6.75 27 11:07 08/01/2019 2249
2 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 05:55 15/01/2019 1188
3 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 11:15 17/01/2019 1052