Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205258 - Phạm Thị Phương Trà 13 4 20 20:27 02/06/2019
00:16:11
1157
2 foto 160390 - hchthukhoa2019 2 0.2 1 11:13 13/06/2019
00:00:04
1098