Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209293 - vidao2001 74 8 40 10:38 02/03/2019 1405
2 foto 176131 - Meohangxom 74 8 40 10:49 12/03/2019 2210
3 foto 202574 - khanhtoanyct 64 7.4 37 11:45 17/01/2019 2252
4 foto 75062 - Kim Thanh 63 7.4 37 08:39 26/02/2019 5803
5 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 56 6.6 33 10:48 27/02/2019 2140
6 foto 163000 - Anh Tuan Pham 51 6.6 33 01:08 02/03/2019 1875
7 foto 16573 - nhatlinh 39 5.8 29 04:21 11/03/2019 1647
8 foto 201678 - Hoangnhunguyen 37 5.6 28 11:33 13/01/2019 5498
9 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 22 3.8 19 11:29 31/01/2019 2397
10 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 06:27 17/01/2019 1312