Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 123 9 45 06:05 28/03/2019 10570
2 foto 213233 - chinhan2018 120 8.8 44 10:45 13/04/2019 1672
3 foto 75062 - Kim Thanh 119 8.8 44 10:39 26/02/2019 7198
4 foto 176131 - Meohangxom 108 8.2 41 11:24 26/03/2019 2746
5 foto 202574 - khanhtoanyct 103 8 40 06:36 18/01/2019 3232
6 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 101 7.8 39 10:43 02/03/2019 2585
7 foto 212465 - ducuongcsl 97 7.6 38 10:07 03/04/2019 3792
8 foto 16573 - nhatlinh 93 7.4 37 11:40 09/04/2019 2132
9 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 84 7 35 10:50 16/02/2019 1980
10 foto 201678 - Hoangnhunguyen 83 7 35 05:09 14/01/2019 7711