Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về Crom và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213233 - chinhan2018 116 9 45 04:21 14/04/2019 1672
2 foto 16573 - nhatlinh 115 9 45 01:54 10/04/2019 2132
3 foto 176131 - Meohangxom 112 8.8 44 09:14 27/03/2019 2746
4 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 106 8.6 43 11:03 28/03/2019 8571
5 foto 209293 - vidao2001 96 8 40 11:43 11/03/2019 1691
6 foto 75062 - Kim Thanh 91 7.8 39 05:37 27/02/2019 7095
7 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 91 7.6 38 12:44 03/03/2019 2585
8 foto 212465 - ducuongcsl 85 7.4 37 03:44 03/04/2019 3767
9 foto 111077 - Tuongvi1511 84 7.4 37 09:04 03/06/2019 3214
10 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 82 7.2 36 11:43 01/05/2019 2156