Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về Crom và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
13/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 63 6.2 31 03:09 20/01/2019 2252
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 57 6 30 04:46 15/01/2019 2827
3 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 41 3.8 19 08:32 06/02/2019 1965