Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về Sắt
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 79 8.86 31 09:32 20/01/2019 3232
2 foto 213233 - chinhan2018 75 8.57 30 04:46 14/04/2019 1672
3 foto 16573 - nhatlinh 70 8.29 29 12:23 10/04/2019 2132
4 foto 75062 - Kim Thanh 67 8 28 08:19 27/02/2019 7198
5 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 67 8 28 03:01 28/03/2019 10512
6 foto 111077 - Tuongvi1511 62 7.71 27 09:00 09/06/2019 3290
7 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 54 7.14 25 11:30 02/05/2019 2170
8 foto 163000 - Anh Tuan Pham 48 6.57 23 10:59 08/03/2019 3020
9 foto 212660 - khanhlinh2k1 46 6.57 23 05:17 14/03/2019 1445
10 foto 77398 - thuyhien0204 43 6.29 22 04:14 14/05/2019 2183