Thông tin đề

Thi Online: Hợp chất – Hợp kim của Sắt
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

03:01 pm
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 100 9.25 37 10:24 28/02/2019 7198
2 foto 16573 - nhatlinh 99 9.25 37 09:44 17/04/2019 2132
3 foto 213233 - chinhan2018 88 8.5 34 05:16 14/04/2019 1672
4 foto 176131 - Meohangxom 79 8 32 09:56 27/03/2019 2746
5 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 76 7.75 31 09:18 30/03/2019 10512
6 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 55 6.25 25 11:30 05/05/2019 2170
7 foto 212465 - ducuongcsl 46 5.75 23 03:27 12/04/2019 3792
8 foto 146575 - Trọng Nguyễn 44 5.5 22 01:55 14/06/2019 2639
9 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 32 4.75 19 11:11 19/02/2019 1980
10 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 33 4.25 17 09:31 09/02/2019 2507