Thông tin đề

Thi Online: Hợp chất – Hợp kim của Sắt
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

03:01 pm
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 33 4.25 17 09:31 09/02/2019 1965