Thông tin đề

Thi Online: Kim loại
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 1188
2 foto 202574 - khanhtoanyct 0 0 0 2252
3 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 0 0 0 1965