Thông tin đề

Thi Online: Kim loại
Lớp

12

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 67082 - Huy 0 0 0 1152
2 foto 163000 - Anh Tuan Pham 0 0 0 3020
3 foto 212465 - ducuongcsl 0 0 0 3792
4 foto 201824 - anhminh18042001 0 0 0 1113
5 foto 41252 - Thái Nông 0 0 0 1357
6 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 1312
7 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 0 0 0 2585
8 foto 213233 - chinhan2018 0 0 0 1672
9 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 997
10 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 0 0 0 10512