Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng HCl, H2SO4 loãng
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 82 9.33 28 09:12 29/01/2019 2252
2 foto 14297 - Thái Nguyễn 67 8 24 10:51 29/01/2019 2701
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 4 0.67 2 12:30 21/01/2019 2827
4 foto 36457 - Hau NV -2 0.33 1 11:03 22/01/2019 1002
5 foto 202576 - nguyencongdanh0105 0 0 0
6 foto 202250 - Thủy Cao 0 0 0
7 foto 99671 - trong1007 0 0 0 01:51 19/01/2019 1000
8 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham -2 0 0 11:32 11/02/2019 1965