Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng HCl, H2SO4 loãng
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 86 9.67 29 01:02 20/03/2019 1525
2 foto 75062 - Kim Thanh 83 9.33 28 04:52 28/02/2019 7095
3 foto 202574 - khanhtoanyct 82 9.33 28 09:12 29/01/2019 2899
4 foto 148884 - lê sơn 82 9.33 28 04:17 24/02/2019 1233
5 foto 209295 - khangduy2001 82 9.33 28 09:57 14/03/2019 1454
6 foto 163000 - Anh Tuan Pham 78 9 27 02:26 11/03/2019 2940
7 foto 215569 - vanky123 74 8.67 26 01:50 02/04/2019 1552
8 foto 202287 - dungnguyenhy 74 8.67 26 05:04 30/05/2019 1785
9 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 70 8.33 25 11:13 04/04/2019 8571
10 foto 212465 - ducuongcsl 70 8.33 25 03:35 17/04/2019 3767