Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng HNO3, H2SO4 đặc (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

05:01 pm
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 148 10 45 03:18 02/03/2019 7095
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 27 3.56 16 06:36 08/04/2019 8571
3 foto 202574 - khanhtoanyct 54 3.33 15 11:03 30/01/2019 2899
4 foto 163000 - Anh Tuan Pham 29 1.78 8 12:38 19/03/2019 2940
5 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn -14 1.33 6 10:43 10/03/2019 2585
6 foto 111077 - Tuongvi1511 18 1.11 5 10:09 09/06/2019 3214
7 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 3 0.22 1 11:34 27/02/2019 1949
8 foto 209295 - khangduy2001 0 0 0 1454
9 foto 24050 - Toản Doãn 0 0 0 03:33 20/02/2019 1201
10 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 03:45 27/02/2019 1098