Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng HNO3, H2SO4 đặc (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 75 9 27 11:04 03/03/2019 7198
2 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 75 9 27 10:32 04/03/2019 1980
3 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 68 8.33 25 06:22 10/04/2019 10512
4 foto 163000 - Anh Tuan Pham 52 6.33 19 04:46 21/03/2019 3020
5 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 28 3.67 11 12:59 15/02/2019 2507
6 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 26 3.33 10 11:31 12/03/2019 1603
7 foto 206833 - Đỗ Đức Minh 24 3.33 10 09:25 28/04/2019 1181
8 foto 24050 - Toản Doãn 25 3 9 01:23 24/02/2019 1201
9 foto 184777 - kimkhanh117 19 2.67 8 09:48 09/03/2019 1312
10 foto 217790 - giaptuyenbg 3 0.67 2 11:39 19/05/2019 4363