Thông tin đề

Bài 2.2: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 10 7.5 6 06:18 10/05/2019 1524
2 foto 207836 - phamcongtoan 7 5 4 10:51 13/03/2019 2014
3 foto 125929 - Nguyễn Ngọc Long -2 2.5 2 09:55 04/01/2019 1124
4 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:24 09/06/2019 1264
5 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:14 10/06/2019 1034
6 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:17 16/06/2019 993