Thông tin đề

Bài 2.2: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 249911 - Trần Triều Phát 10 7.5 6 08:24 08/11/2019
00:30:42
1039
2 foto 256758 - Vũ Hương 10 7.5 6 09:48 21/03/2020
00:46:57
1238
3 foto 94960 - hungplt123 8 5 4 09:40 12/07/2019
00:13:58
1962
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 8 5 4 12:50 13/09/2019
00:29:59
7847
5 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 4 5 4 10:27 02/09/2019
00:37:34
1243
6 foto 175428 - Chu Hương Giang -2 2.5 2 12:21 06/01/2020
00:00:25
1187
7 foto 190253 - phê 0 0 0 02:10 18/03/2020
00:00:03
2874
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:24 09/06/2019
00:00:04
1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:14 10/06/2019
00:00:05
1210
10 foto 93179 - g_105356627268025399438 0 0 0 06:17 16/06/2019
00:00:05
1007