Thông tin đề

Bài 2.2: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

8 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 10 7.5 6 06:18 10/05/2019 1618
2 foto 249911 - Trần Triều Phát 10 7.5 6 08:24 08/11/2019 1012
3 foto 94960 - hungplt123 8 5 4 09:40 12/07/2019 1959
4 foto 106745 - Thay Đổi Tên 8 5 4 12:50 13/09/2019 7847
5 foto 207836 - phamcongtoan 7 5 4 10:51 13/03/2019 2014
6 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường 4 5 4 10:27 02/09/2019 1121
7 foto 125929 - Nguyễn Ngọc Long -2 2.5 2 09:55 04/01/2019 1167
8 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:24 09/06/2019 1264
9 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:14 10/06/2019 1210
10 foto 93179 - Thái Thị Kim Cúc 0 0 0 06:17 16/06/2019 1007