Thông tin đề

2.3 Góc giữa hai mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 5 6 3 22:28 26/08/2019
00:12:08
2361
2 foto 261429 - clumsypotato 1 4 2 20:05 17/04/2020
00:01:04
1879
3 foto 256758 - Vũ Hương 1 4 2 08:49 21/03/2020
00:16:37
1238
4 foto 74187 - Phương Uyên 1 4 2 10:24 03/07/2019
00:26:04
2420
5 foto 106745 - Thay Đổi Tên 1 4 2 12:19 13/09/2019
00:34:26
7847
6 foto 219226 - luyến nguyễn bá 2 2 1
-1585438069
3093
7 foto 91052 - buihoaiduyen2002 -2 2 1 19:02 03/02/2020
00:01:59
1262
8 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường -2 2 1 18:55 01/09/2019
00:26:10
1243
9 foto 265735 - Li ke 0 0 0
-1590290558
2526
10 foto 263947 - Nguyễn Đức 0 0 0
-1584673406
1093