Thông tin đề

2.3 Góc giữa hai mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 6 6 3 09:22 14/03/2019 2014
2 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 1 4 2 05:52 10/05/2019 1524
3 foto 152433 - Vân Anh 0 0 0 07:49 23/05/2019 2739
4 foto 63055 - Nhật Quang 0 0 0 05:37 25/05/2019 1757
5 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:25 09/06/2019 1264
6 foto 92536 - anhsocciu 0 0 0 10:14 10/06/2019 1034
7 foto 93179 - Binz 0 0 0 06:16 16/06/2019 993
8 foto 78373 - maianh2306 -1 0 0 09:32 14/03/2019 4239
9 foto 201658 - thanh05102001 -5 0 0 08:20 04/01/2019 1034