Thông tin đề

2.3 Góc giữa hai mặt phẳng
Lớp

12

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

Tự do

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207836 - phamcongtoan 6 6 3 09:22 14/03/2019 2014
2 foto 216118 - Kim Thái Nghiên 5 6 3 10:28 26/08/2019 2361
3 foto 220478 - Minh Sơn Nguyễn 1 4 2 05:52 10/05/2019 1618
4 foto 74187 - Phương Uyên 1 4 2 10:24 03/07/2019 2420
5 foto 106745 - Thay Đổi Tên 1 4 2 12:19 13/09/2019 7847
6 foto 242518 - Nguyễn Tiến Trường -2 2 1 06:55 01/09/2019 1158
7 foto 217739 - Nguyễn Thị Mỹ Trân 0 0 0 1078
8 foto 152433 - Vân Anh 0 0 0 07:49 23/05/2019 2739
9 foto 63055 - Nhật Quang 0 0 0 05:37 25/05/2019 1745
10 foto 90482 - Vi Phạm 0 0 0 08:25 09/06/2019 1264