Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp lập CTPT của HCHC
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213082 - hanhhoanghocchung -1 0.25 1 11:05 05/04/2019 996
2 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 08:47 25/03/2019 1312
3 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 04:22 30/03/2019 1287