Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về nhân đôi ADN và phiên mã
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 83 9.33 42 16:12 15/06/2019
00:28:32
4612
2 foto 214660 - Lê Thị Kim Thoa 58 7.55 34 23:05 09/06/2019
00:34:19
1648
3 foto 232448 - Trâm Cù 49 6.89 31 15:42 15/06/2019
00:34:01
1133
4 foto 231586 - thanhdaudaihoc 32 4.67 21 09:58 09/06/2019
00:18:09
1386
5 foto 223831 - minhphuc6644a 0 0 0
-1560923836
985
6 foto 231791 - locloc462 0 0 0
-1560612709