Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về nhân đôi ADN và phiên mã
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196182 - Trang 88 9.78 44 09:21 07/01/2019 1182
2 foto 190784 - hantuetinh 83 9.33 42 07:48 13/01/2019 1142
3 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 74 8.67 39 01:06 11/01/2019 7797
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 65 8 36 10:05 05/01/2019 2249
5 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 53 7.11 32 09:03 13/01/2019 1207
6 foto 202287 - dungnguyenhy 38 6 27 10:49 04/01/2019 1113
7 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 41 5.78 26 11:56 03/01/2019 1647
8 foto 202032 - Phan Thị Quỳnh Như 1 3.33 15 03:37 14/01/2019 1036
9 foto 23571 - Nghiêm Chính Nghĩa 0 0 0 1523
10 foto 145202 - Phạm yến Nhi 0 0 0 1083