Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về nhân đôi ADN và phiên mã
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 92 10 45 05:29 30/01/2019 4444
2 foto 196182 - Trang 88 9.78 44 09:21 07/01/2019 1708
3 foto 190784 - hantuetinh 83 9.33 42 07:48 13/01/2019 1142
4 foto 139408 - Lan Anh Trần 83 9.33 42 04:12 15/06/2019 4612
5 foto 186597 - TràMy 80 9.11 41 11:45 14/02/2019 1785
6 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 74 8.67 39 01:06 11/01/2019 8150
7 foto 227526 - nguyenthuhan 74 8.67 39 10:54 31/05/2019 4425
8 foto 206365 - THANHLOI 68 8.22 37 09:32 26/01/2019 1535
9 foto 225268 - Lê Minh Hiển 68 8.22 37 11:24 23/05/2019 1566
10 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 67 8 36 03:12 21/03/2019 2732