Thông tin đề

Thi online: Dịch mã và điều hòa hoạt động gen
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 68 9 36 07:58 16/01/2019 1207
2 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 65 8.75 35 03:13 12/01/2019 7797
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 8 32 10:05 09/01/2019 2249
4 foto 185507 - lethinhuquynh 41 6.75 27 09:37 06/01/2019 1257
5 foto 201851 - kieutrang92 22 3.5 14 05:24 08/01/2019 1095
6 foto 202457 - Khoahalong291120002 0 0 0 08:47 15/01/2019 1056