Thông tin đề

Đề 4: Dịch mã và điều hòa hoạt động gen
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 80 10 40 10:49 13/02/2019 4444
2 foto 196182 - Trang 74 9.5 38 11:36 01/03/2019 1708
3 foto 227526 - nguyenthuhan 71 9.25 37 12:23 05/06/2019 4425
4 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 68 9 36 07:58 16/01/2019 2000
5 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 65 8.75 35 03:13 12/01/2019 8150
6 foto 121174 - Nguyễn Thị Hương 65 8.75 35 04:37 11/03/2019 1065
7 foto 79031 - anhtthu 65 8.75 35 04:12 05/04/2019 1230
8 foto 139408 - Lan Anh Trần 62 8.5 34 04:13 16/06/2019 4612
9 foto 219980 - pctm58 62 8.25 33 08:58 22/04/2019 2272
10 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 60 8.25 33 04:12 27/03/2019 2732