Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189386 - Huyenthuong 68 9.71 34 10:14 11/01/2019 2921
2 foto 202287 - dungnguyenhy 68 9.71 34 08:36 11/03/2019 1861
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 65 9.43 33 05:24 12/04/2019 5766
4 foto 227526 - nguyenthuhan 65 9.43 33 02:44 07/06/2019 4425
5 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 59 8.86 31 06:28 28/01/2019 2000
6 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 59 8.86 31 08:58 21/05/2019 2721
7 foto 186597 - TràMy 56 8.57 30 10:06 05/03/2019 1785
8 foto 75062 - Kim Thanh 53 8.29 29 05:28 24/02/2019 7198
9 foto 214771 - Thùy Trang 53 8.29 29 03:23 12/04/2019 2280
10 foto 139408 - Lan Anh Trần 53 8.29 29 07:11 16/06/2019 4612