Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189386 - Huyenthuong 68 9.71 34 10:14 11/01/2019 2694
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 50 8 28 02:41 10/01/2019 2249
3 foto 144110 - Nhung Nhung 35 6.57 23 06:00 08/01/2019 1512
4 foto 185507 - lethinhuquynh 14 4.57 16 11:53 08/01/2019 1257
5 foto 121174 - Nguyễn Thị Hương 0 0 0
6 foto 202457 - Khoahalong291120002 0 0 0 08:07 17/01/2019 1056