Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 65 9.43 33 02:44 07/06/2019
00:21:00
4425
2 foto 139408 - Lan Anh Trần 53 8.29 29 19:11 16/06/2019
00:22:58
4612
3 foto 231586 - thanhdaudaihoc 23 5.43 19 17:17 13/06/2019
00:10:50
1386