Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 189386 - Huyenthuong 68 9.71 34 10:14 11/01/2019 2902
2 foto 202287 - dungnguyenhy 68 9.71 34 08:36 11/03/2019 1452
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 65 9.43 33 05:24 12/04/2019 4709
4 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 59 8.86 31 06:28 28/01/2019 1798
5 foto 186597 - TràMy 56 8.57 30 10:06 05/03/2019 1785
6 foto 75062 - Kim Thanh 53 8.29 29 05:28 24/02/2019 6927
7 foto 214771 - Thùy Trang 53 8.29 29 03:23 12/04/2019 2027
8 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 52 8 28 11:34 27/03/2019 2078
9 foto 201678 - Hoangnhunguyen 50 8 28 02:41 10/01/2019 7099
10 foto 223357 - Nhi Cao 41 7.14 25 10:29 01/05/2019 1295