Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 8 32 11:18 23/01/2019 2897
2 foto 185507 - lethinhuquynh 36 6.25 25 11:30 25/01/2019 1651