Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 100907 - Dang Niê 66 8.75 35 09:41 02/06/2019 4001
2 foto 75062 - Kim Thanh 65 8.75 35 08:48 25/02/2019 7198
3 foto 186597 - TràMy 63 8.5 34 11:47 16/03/2019 1785
4 foto 139408 - Lan Anh Trần 61 8.25 33 03:59 17/06/2019 4612
5 foto 227526 - nguyenthuhan 60 8.25 33 03:23 15/06/2019 4425
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 8 32 11:18 23/01/2019 7711
7 foto 225268 - Lê Minh Hiển 56 8 32 11:41 02/06/2019 1566
8 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 59 7.75 31 10:53 28/02/2019 1603
9 foto 212465 - ducuongcsl 54 7.75 31 03:45 02/04/2019 3792
10 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 54 7.75 31 01:07 17/04/2019 5766