Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 65 8.75 35 08:48 25/02/2019 6927
2 foto 186597 - TràMy 63 8.5 34 11:47 16/03/2019 1785
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 8 32 11:18 23/01/2019 7234
4 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 59 7.75 31 10:53 28/02/2019 1584
5 foto 212465 - ducuongcsl 54 7.75 31 03:45 02/04/2019 3530
6 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 54 7.75 31 01:07 17/04/2019 5151
7 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 48 7.25 29 07:00 15/05/2019 2944
8 foto 202287 - dungnguyenhy 47 7.25 29 05:47 09/05/2019 1452
9 foto 206365 - THANHLOI 44 7 28 07:46 27/04/2019 1535
10 foto 217790 - giaptuyenbg 41 6.75 27 04:21 11/04/2019 3217