Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 65 8.75 35 10:55 07/03/2019 6927
2 foto 186597 - TràMy 65 8.75 35 12:00 17/03/2019 1785
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 41 6.75 27 11:20 24/01/2019 7099
4 foto 212465 - ducuongcsl 41 6.75 27 10:05 05/04/2019 3398
5 foto 185507 - lethinhuquynh 35 6.25 25 11:10 31/01/2019 1760
6 foto 211157 - yennguyen01 35 6.25 25 03:25 14/03/2019 3154
7 foto 219980 - pctm58 48 6 24 10:21 05/05/2019 1995
8 foto 189892 - trần hạnh 27 5.5 22 02:55 23/03/2019 1031
9 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 29 5.25 21 04:48 27/02/2019 2507
10 foto 217790 - giaptuyenbg 21 5 20 04:00 12/04/2019 2853