Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 71 9.25 37 07:40 15/06/2019 4425
2 foto 139408 - Lan Anh Trần 66 8.75 35 06:20 17/06/2019 4612
3 foto 75062 - Kim Thanh 65 8.75 35 10:55 07/03/2019 7198
4 foto 186597 - TràMy 65 8.75 35 12:00 17/03/2019 1785
5 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 47 7.25 29 03:38 20/05/2019 6616
6 foto 225268 - Lê Minh Hiển 47 7.25 29 06:58 04/06/2019 1566
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 41 6.75 27 11:20 24/01/2019 7711
8 foto 212465 - ducuongcsl 41 6.75 27 10:05 05/04/2019 3792
9 foto 100907 - Dang Niê 41 6.75 27 11:17 02/06/2019 4001
10 foto 185507 - lethinhuquynh 35 6.25 25 11:10 31/01/2019 1888