Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 57 8.33 25 04:33 19/06/2019 4369
2 foto 227526 - nguyenthuhan 54 8.33 25 04:15 15/06/2019 3670
3 foto 100907 - Dang Niê 50 8 24 10:26 02/06/2019 3995
4 foto 75062 - Kim Thanh 44 7.33 22 10:53 10/03/2019 7095
5 foto 207004 - Thu Dịu Bùi 44 7.33 22 04:56 30/04/2019 1229
6 foto 208378 - huongdiem 38 6.67 20 04:31 29/04/2019 1713
7 foto 214771 - Thùy Trang 31 6 18 04:36 16/04/2019 2280
8 foto 201678 - Hoangnhunguyen 30 6 18 11:10 25/01/2019 7621
9 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 30 6 18 10:06 18/04/2019 5766
10 foto 206365 - THANHLOI 27 5.67 17 12:27 28/04/2019 1535