Thông tin đề

Đề 10: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 30 6 18 11:10 25/01/2019 2827
2 foto 185507 - lethinhuquynh 14 4.33 13 12:02 27/01/2019 1604