Thông tin đề

Đề 11: Luyện tập phương pháp giải bài tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Phần 2
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 186597 - TràMy 75 9 36 03:23 17/03/2019 1785
2 foto 227526 - nguyenthuhan 75 9 36 05:11 15/06/2019 3670
3 foto 75062 - Kim Thanh 61 8 32 11:51 10/03/2019 7095
4 foto 100907 - Dang Niê 56 7.5 30 03:31 04/06/2019 3995
5 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 51 7 28 12:56 19/04/2019 5766
6 foto 206365 - THANHLOI 41 6.5 26 12:38 28/04/2019 1535
7 foto 208378 - huongdiem 32 5.25 21 05:50 29/04/2019 1713
8 foto 217790 - giaptuyenbg 24 5 20 01:08 15/04/2019 4339
9 foto 211157 - yennguyen01 16 4.5 18 10:15 16/03/2019 3648
10 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 11 4 16 02:09 20/05/2019 3267