Thông tin đề

Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219980 - pctm58 58 7.75 31 10:19 06/05/2019 2272
2 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 53 7.75 31 04:05 21/05/2019 3267
3 foto 186597 - TràMy 47 7.25 29 03:53 17/03/2019 1785
4 foto 211157 - yennguyen01 44 7 28 11:02 16/03/2019 3648
5 foto 75062 - Kim Thanh 41 6.75 27 04:51 10/03/2019 7095
6 foto 100907 - Dang Niê 37 6.25 25 07:55 02/06/2019 3995
7 foto 185507 - lethinhuquynh 23 5.25 21 12:14 01/02/2019 1888
8 foto 217790 - giaptuyenbg 23 5.25 21 08:14 20/04/2019 4339
9 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 16 4 16 10:02 06/03/2019 2507
10 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 26 3.75 15 11:58 06/04/2019 1603