Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về quy luật Menđen_Quy luật phân li
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 100907 - Dang Niê 137 10 45 11:10 03/06/2019 3995
2 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 132 9.78 44 06:01 02/03/2019 4221
3 foto 75062 - Kim Thanh 132 9.78 44 08:26 10/03/2019 7095
4 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 129 9.55 43 10:30 20/05/2019 2732
5 foto 215127 - Nguyenminhnga 121 9.11 41 06:00 23/03/2019 1196
6 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 121 9.11 41 10:24 21/04/2019 5766
7 foto 227526 - nguyenthuhan 117 8.67 39 10:06 15/06/2019 3670
8 foto 209110 - xuanhuyen2809 108 8.22 37 11:09 21/03/2019 1906
9 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 97 8 36 05:27 27/05/2019 2721
10 foto 203855 - Vithihue 99 7.78 35 09:23 10/06/2019 1682